Ладижинська загальньоосвітня школа

І-ІІIст. №1
Навігація

Уроки з елементами екологічного виховання та дидактичні матеріали

1. Екологічне виховання молодших школярів (елементарні знання про природу) 
     
     Молодші школярі набувають особистого досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього ступеня школи є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв’язках і залежностях; елементарні знання про природу та взаємозв’язки у ній, взаємодію і взаємовплив людини і природи, розуміння погіршення стану навколишнього середовища внаслідок нераціональної господарської діяльності та особистої причетності до появи екологічних проблем; розвиток цілісного ставлення до природи як джерела задоволення естетичних, комунікативних, пізнавальних та інших потреб особистості; формування елементів здорового способу життя та навичок екологічно доцільної поведінки; 
   

Уроки. Початкова школа

ІІ. Екологічне виховання школярів-підлітків (усвідомлення екологічних проблем, позитивна діяльність та поводження в природі) 

     ОСНОВНА школа (5-9 класи) формує в дітей готовність до подальшого вибору одержання освіти, оволодіння ними основами екологічної культури і профілю навчання… 
      Учні мають: 
- знати сутність екології як науки та сфери практичної діяльності людини, поняття та закономірності, що характеризують природу як цілісну систему; 
- усвідомлювати первинність природи, всезагальний та об’єктивний характер природних закономірностей, необхідність їх дотримання людиною;
- розуміти діалектичний характер впливу науково – технічного прогресу на природу, сутність та причини виникнення глобальних екологічних проблем, шляхи досягнення збалансованого екологічно безпечного розвитку.
     В цьому віці в учнів формуються знання про екологічні права і обов’язки громадян України; вони вчаться оцінювати стан навколишнього середовища, беруть участь у практичних природоохоронних діях, художньо – естетичних і екологічних заходах. Завершується формування загально навчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливого значення надається формуванню здорового способу життя.


ІІІ. Екологічне виховання старшокласників (творчий пошук вирішення екологічних проблем)
     СТАРША школа забезпечує поглиблений рівень екологічної освіти відповідно до спеціалізації. Він забезпечує усвідомлення старшокласниками взаємозалежності екології та економіки, знання груп професій за впливом на довкілля. Учні старшої школи мають знати особливості впливу на навколишнє середовище обраної майбутньої професії, відповідні вимоги до фахівця, бути обізнаними із екологічним законодавством відповідної галузі господарства, добре орієнтуватися в екологічних проблемах України. У цілому в старшокласників має бути сформована особистісна екологічна позиція і вміння її відстоювати в умовах правової демократичної держави.


Дидактичні матеріали до уроківАрхів записів
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Block title
Block content
Block title
Block content
Пошук
Наші друзі
Ладижинський відділ освіти
Погода

Сайт створила вчитель інформатики Буланюк О.С.